Home » Tata Usaha

Tata Usaha

STAF TATA USAHA SMA ISLAM PB SOEDIRMAN
TAHUN AJARAN 2015-2016

 

Kepala Tata Usaha: NUNUNG SUTARSIH, S.Kom
Bendahara: ARYANTIE, A.Md

KARYAWAN TETAP YAYASAN

 • ZAINI
 • SARWOKO, S.Pd
 • NUR MUCHOFFAH, S.Pd.I
 • SUBAGYO, SE
 • RIYANI, S.Pd
 • SADIMIN
 • ABEH SUHERMAN
 • SUGIYONO

KARYAWAN TIDAK TETAP YAYASAN

 • MUSTIKO BEKTI, Amd. Komp.
 • ZENINO OSSURIO CHANDRA, A.Md
 • ODIN SAEPUDIN
 • AHMAD YUSUF
 • SYAID
 • IMAM SOFYAN